FakturaLight Magazyn (0)

FakturaLight Magazyn

us fr cn es de se ru nl gb

Per Pawel Piskadlo


us (0)
fr (0)
cn (0)
es (0)
de (0)
it (0)
se (0)
ru (0)
nl (0)
gb (0)
Gratis
Scarica

FakturaLight MAGAZYN to nowoczesny program do wystawiania dokumentów sprzedażowych oraz prowadzenia prostej ewidencji magazynowej. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi oraz dobrze zaprojektowanej bazie danych korzystanie z aplikacji jest przyjemne i szybkie.

Najważniejsze cechy programu:

- Obsługa wszystkich podstawowych dokumentów sprzedaży: faktura VAT, Proforma, marża, MK, zaliczkowa i końcowa, korekta.
- Obsługa dokumentów magazynowych: WZ, PZ, PW, RW, MM.
- Obsługa faktur zakupowych.
- Obsługa kasy (KP, KW, BP, BW).
- Automatyczne wystawianie WZ do faktur.
- Obsługa Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).
- Wystawianie faktur VAT z Proformy, a także klonowanie, czyli wystawianie dowolnej faktury na podstawie już istniejącej.
- Wystawianie faktur w walutach obcych z obliczaniem podatku w PLN.
- Automatyczne pobieranie kursu waluty z NBP na odpowiedni dzień poprzedzający datę wystawienia faktury z uwzględnieniem świąt i dni wolnych od pracy.
- Automatyczne pobieranie danych kontrahenta z bazy GUS na podstawie NIPu, szybko i wygodnie, bez wpisywania żadnych kodów z obrazków.
- Kartoteka kontrahentów tworzona ręcznie lub automatycznie podczas wystawiania faktur dla nowych klientów.
- Kartoteka produktów z możliwością ustalania m.in. waluty i rabatów procentowych oraz kwotowych.
- Obsługa zamówień.
- Oprócz drukowania, możliwość zapisu faktury do pliku PDF lub bezpośredniego wysłania emailem w załączniku za pomocą wbudowanego w program klienta poczty.
- Seryjne drukowanie, zapisywanie do PDF lub wysyłanie emailem wielu faktur na raz.
- Bardzo szybkie sortowanie oraz filtrowanie faktur i zamówień, optymalizowane do pracy nawet z milionem rekordów.
- Błyskawiczne wystawianie faktur dla klienta znajdującego się w bazie dzięki automatycznego podpowiadaniu danych oraz braku wymogu wcześniejszego dodawania produktu lub usługi do kartoteki.
- Możliwość definiowania dowolnej numeracji faktur, zarówno miesięcznej jak i rocznej.
- Pełna dowolność ustalania kolejnego numeru faktury.
- Obsługa firm zwolnionych z podatku VAT.
- Dowolna metoda liczenia podatku VAT: od ceny netto, brutto, dla każdej pozycji na fakturze osobno.
- Możliwość dodania loga firmy do drukowanych dokumentów oraz dowolnego ustalenia wyglądu stopki.
- Automatyczne wypełnianie miasta na podstawie kodu pocztowego podczas wystawiania faktury.
- Możliwość definiowania metod płatności wraz z ustalaniem domyślnego terminu płatności (w dniach) dla każdej z nich.
- Pozwala wykonać niemal każdą akcję (edycja/usuwanie starych faktur, niekonsekwentna numeracja, nieprawidłowe dane, itp.) na własną odpowiedzialność z ewentualnym ostrzeżeniem.

Darmowa wersja programu dodaje znak wodny do wydruków, który znika po wykupieniu płatnej subskrypcji z poziomu aplikacji. Subskrypcja trwa 1 rok i nie jest automatycznie odnawiana.

--
FakturaLight Magazyn is modern, fast and intuitive invoice app with stock support for small and medium Polish companies.
It contains an in-app purchase product (subscription) which removes watermark on prints. Subscription length is 1 year and is not renewable.

Terms of use (warunki użytkowania): https://fakturalight.pl/terms-of-use
Privacy policy (polity prywatności): https://fakturalight.pl/privacy-policy


Gratis
ScaricaNote di rilascio

20/01/2018 | Versione : 6.0 | Dimesioni : 14,8 MB
- Dodano możliwość wprowadzania kosztów własnych na fakturach zakupowych, w tym środków trwałych oraz z odliczaniem 50% VAT.
- Poprawiono podsumowanie tabeli dokumentów magazynowych - rozdzielono zakupy od przychodów.
- Poszerzono wydruk stanów magazynowych o cenę i wartość zakupów netto.
- Poprawiono generowanie JPK_VAT.
- Dodano możliwość wydruku zamówień.
- Dodano opcję eksportu faktur do programów księgowych Rachmistrz i Subiekt Rewizor.
- Wyłączono sortowanie na bieżąco w kartotekach klientów i produktów, dzięki czemu rekordy nie skaczą już podczas dodawania nowych pozycji.
- Poprawiono obsługę baz danych MySQL w przypadku wgrywania loga o dużym rozmiarze.
- Poprawiono brak odświeżania okna ustawień połączenia z bazą danych po anulowaniu zmian.

22/09/2017 | Versione : 4.0 | Dimesioni : 14,3 MB
- Usunięto błąd powodujący wieszanie się programu na macOS przy ustawionej automatycznej konfiguracji proxy w systemie.
- Dodano kolumnę "Data sprzedaży" na liście faktur.
- Poprawiono wygląd wydruku korekt do faktury VAT marża.
- Poprawiono generowanie plików JPK.
- Zmieniono domyślny katalog zapisu plików na "Dokumenty".
- Dodano obsługę wystawiania faktur w języku angielskim.
- Dodano opcję eksportu ewidencji sprzedaży VAT do pliku CSV.
- Dodano opcję wyłączenia drukowania informacji o zamówieniu na fakturach zaliczkowych i końcowych.
- Dodano obsługę wystawiania faktur zaliczkowych bez zamówienia.
- Dodano możliwość ustawienia przyszłego terminu płatności w fakturach zaliczkowych.
- Naprawiono błąd uniemożliwiający drukowanie wielu faktur jednocześnie.
- Dodano obsługę kasy (KP i KW).
- Poprawiono obługę wysyłania e-maili (protokół SMTPS).
- Usunięto błąd powodujący wyświetlanie niepotrzebnego ostrzeżenia przy wystawianiu faktury zaliczkowej niepowiązanej.

30/05/2017 | Versione : 1.0.1 | Dimesioni : 14,2 MB


Screenshots Mac OSX :

Screenshots Mac OSX Screenshots Mac OSX Screenshots Mac OSX Screenshots Mac OSX

Categoria

Business , Finanza


Dispositivi supportati
Mac OS

Da scoprire

Glozzle
Glozzle

Prezzo : Gratuiti

Bowling 3D
Bowling 3D

Prezzo : Gratis

Lost Words
Lost Words

Prezzo : Gratis

Parole ►
Parole ►

Prezzo : Gratis

Bubble Blast Rescue (Full)
Bubble Blast Rescue (Full)

Prezzo : 0,99 €