PEC (0)


fr (0)
cn (0)
it (0)
nl (0)
Gratis
Scarica

Sổ liên lạc điện tử (SLLĐT) dành riêng cho phụ huynh, học viên của Trung tâm Ngoại ngữ và Du học PEC (Hải Phòng). SLLĐT cung cấp:
- Lộ trình học chuyên biệt cho từng học viên.
- Thời khóa biểu chi tiết
- Chi tiết học phí
- Kết quả kiểm tra kèm nhận xét Giáo viên
- Chuyên cần của học viên
- Thông báo của Trung tâm
- Phản hồi của học viên


Gratis
ScaricaNote di rilascio

14/11/2019 | Versione : 1.0 | Dimesioni : 44,7 MB


Screenshots iPhone / iPod :

Screenshots iPhone / iPod Screenshots iPhone / iPod Screenshots iPhone / iPod

Screenshots iPad :

Screenshots iPad Screenshots iPad Screenshots iPad

Categoria

Utility , Istruzione


Dispositivi supportati
iPhone4S, 5, 5C, 5S, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XS, XS Max, XR
iPad2 Wifi, 2 3G, 3rd Gen, 3rd Gen 4G, 4th Gen, 4th Gen 4G, Mini, Mini 4G, Air, Air Cel, Mini Retina, Mini Retina Cel, Air 2, Air 2 Cel, Mini 3, Mini 3 Cel, Mini 4, Mini 4 Cel, Pro, Pro Cel, Pro 97, Pro 97 Cel, 6.11, 6.12, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 8.1.2, 8.3.4, 8.5.6, 8.7.8
iPodTouch 5th Gen, Touch 6th Gen

Da scoprire

Boats !
Boats !

Prezzo : Gratis

Pirates FREE
Pirates FREE

Prezzo : Gratis

Burger
Burger

Prezzo : Gratis

Fruity Connect
Fruity Connect

Prezzo : Gratuiti

Mouse !
Mouse !

Prezzo : Gratis