伏魔记X (0)us (0)
fr (0)
jp (0)
cn (0)
es (0)
pt (0)
mx (0)
de (0)
kr (0)
it (0)
se (0)
nl (0)
gb (0)
2,29 €
Scarica

伏魔记X

us fr jp cn es pt mx de kr se nl gb

Per benchu xia

传说,有一把名为“太昊”的刀,多年前被一个不知名的冶铁师所打造,拥有开天辟地、重分六界的力量。后来这位冶铁师和太昊刀一起消失于人间,有人说魔尊杀人多刀,正准备侵略人间;有人说五帝怕此刀落入恶人之手,将其封印在极北之地——神寂渊中……各有各的说法。
数千年后的今天,一直沉默的星司大师发出了预言:“太昊出,混沌生”,皇宫内众人大惊。太昊乃伏羲的别称,所以都认为将会有什么大恶魔想借伏羲之力破坏六界秩序。于是颁布密令,密切留意一切与伏羲有关的任何事,即使是名字有个“昊”字,也要监视一番。
预言发出后,寻常人间并不知情。玩家扮演一名在山上修炼的仙门门徒,天资聪敏,却只会一些基本的拳脚功夫。这一天,从主角在望山台偷懒开始……

Note di rilascio

13/01/2018 | Versione : 1.0.001 | Dimesioni : 130,2 MB


Screenshots iPhone / iPod :

Screenshots iPhone / iPod Screenshots iPhone / iPod Screenshots iPhone / iPod Screenshots iPhone / iPod Screenshots iPhone / iPod

Screenshots iPad :

Screenshots iPad Screenshots iPad Screenshots iPad Screenshots iPad

Categoria

Giochi , Avventura , Giochi di ruolo


Dispositivi supportati : iPad 2 Wifi , iPad 2 3G , iPhone 4S , iPad 3rd Gen , iPad 3rd Gen 4G , iPhone 5 , iPod Touch 5th Gen , iPad 4th Gen , iPad 4th Gen 4G , iPad Mini , iPad Mini 4G , iPhone 5C , iPhone 5S , iPad Air , iPad Air Cel , iPad Mini Retina , iPad Mini Retina Cel , iPhone6 , iPhone6 Plus , iPad Air 2 , iPad Air 2 Cel , iPad Mini 3 , iPad Mini 3 Cel , iPod Touch 6th Gen , iPhone 6s , iPhone 6s Plus , iPad Mini 4 , iPad Mini 4 Cel , iPad Pro , iPad Pro Cel , iPad Pro 97 , iPad Pro 97 Cel , iPhone SE , iPhone 7 , iPhone 7 Plus , iPad 6.11 , iPad 6.12 , iPad 7.1 , iPad 7.2 , iPad 7.3 , iPad 7.4 , , ,


Da questo dev.

魔窟 - 王者魔塔
魔窟 - 王者魔塔

Prezzo : 0,49 €
Piattaforma : iPhone/iPad
Per benchu xia

Da scoprire

Trova le differenze 3!
Trova le differenze 3!

Prezzo : Gratuiti

Bubble Blast Halloween
Bubble Blast Halloween

Prezzo : Gratis

Solitario Klondike
Solitario Klondike

Prezzo : Gratis

Valentine Connect
Valentine Connect

Prezzo : Gratuiti

Parole ►
Parole ►

Prezzo : GratisApplicazioni iPhone e iPad

Giochi iPhone e iPad

Applicazioni di Mac OS X

Giochi Mac OS X

Torna su

   Follow @FormidApps